LOGO

麵粉工作檯

No : 烘焙類
品名 : 麵粉工作檯
不銹鋼工作檯系列
尺寸:W200*D75*H85/100cm

more...

工作檯/下層板

No : 訂製品
品名 : 工作檯/下層板
不銹鋼工作檯系列
尺寸:訂製規格

more...

雙層工作檯(附抽屜)

No : 訂製品
品名 : 雙層工作檯(附抽屜)
不銹鋼工作檯系列
尺寸:訂製規格

more...

壁架

No : 訂製品
品名 : 壁架
不銹鋼壁架系列
尺寸:訂製規格

more...

壁架(管狀)

No : 訂製品
品名 : 壁架(管狀)
不銹鋼壁架系列
尺寸:訂製規格

more...

平板式組合架

No : 訂製品
品名 : 平板式組合架
不銹鋼組合架系列

more...

三層工作檯(棚架)

No : 訂製品
品名 : 三層工作檯(棚架)
不銹鋼工作檯系列
尺寸:訂製規格

more...

三層工作檯(桌上架)

No : 訂製品
品名 : 三層工作檯(桌上架)

more...